Tin Tức

Buy VPS Hong Kong, VPS Taiwan, VPS Vietnam - Asisa VPS Unlimited bandwidth at unbelievably low prices. Cho thuê VPS Hong Kong, Taiwan, Vietnam giá tốt rẻ nhất, không giới hạn băng thông, IP Hong Kong, IP China, IP Viet Nam

QUẢN LÝ DATA CENTER ẢO – VIRTUAL CLOUD DATA CENTER

QUẢN LÝ DATA CENTER ẢO – VIRTUAL CLOUD DATA CENTER

QUẢN LÝ DATA CENTER ẢO – VIRTUAL CLOUD DATA CENTER

Unified Data Center Management Software – Phần mềm quản lý DC hợp nhất

Là Data Center đã ảo hoá vận hành tự động được quản lý bởi thông tin và các chính sách (policy) định sẵn bởi phần mềm, để tinh giản việc quản lý và vận hành hệ thống. Một platform đã được hợp nhất giúp bạn có thể theo dõi và quản lý tất cả ứng dụng trên hạ tầng vật lý phức tạp và Hybrid Cloud. Công việc IT sẽ trở nên linh hoạt hơn và xử lý những việc mà xưa nay không thể.

Dưới đây là những tính năng chính của một một Virtual Cloud Data Center.

Cloud Automation

Hạ tầng và các ứng dụng dịch vụ được yêu cầu thông qua cổng self-service portal, nơi mà các quản trị viên, developer hoặc các các user (business users) có thể chọn các dịch vụ tương ứng với chính sách kinh doanh định sẵn. Việc cấp phát dịch vụ được thực hiện hoàn toàn tự động. Các hạ tầng logic và mô hình của ứng dụng dịch vụ có thể được triển khai ngay trên bất kỳ môi trường cloud nào. Tài nguyên cũng được cấp phát tự động dựa trên các yêu cầu của việc kinh doanh dịch vụ. Các tác vụ thì luôn được User theo dõi liên tục, quản lý và cân bằng với tài nguyên, cũng như thay đổi khi có nhu cầu.

Cloud Operations

Với một platform có thể được “co giãn” (scale out), quản trị viên có quyền thao tác dựa trên hiệu suất, khả năng của ứng dụng (capacity) và quản lý cấu hình (configuration management). Việc phân tích và cảnh báo giúp phát hiện và sữa chữa các lỗi tiềm tàng trước khi chúng thực sự ảnh hưởng có chất lượng dịch vụ. Bảng Dashboard quản lý hiệu suất trực quan cung cấp cho người quản trị cái nhìn rất rõ ràng từ hạ tầng vật lý cho tới tài nguyên ảo và môi trường cloud (app-to-storage visibility). Khả năng quản lý đăng xuất cũng giúp tăng cường việc phân tích các data không cấu trúc – unstructured data, để cho ra các giải cách giải quyết vấn đề nhanh hơn. Các máy ảo (virtual machines) được cấp phát thêm hoặc rút lại tài nguyên (over and uder provisioned VM) đúng với nhu cầu để cân bằng theo yêu cầu dịch vụ với tính năng “tận dụng tài nguyên” – resource ultilization. Thêm nữa là khả năng mạnh mẽ trong việc định nghĩa các kịch bản “what if” scenarios giúp phán đoán và tối ưu hạ tầng, tài nguyên sử dụng trong tương lai.

Cloud Business

Các CIO và nhân viên IT có thể demo và so sánh chi phí của việc thiết lập và các khoản đầu tư, bao gồm Private Cloud và Public Cloud. Còn các User thì sẽ thấy ngay chi phí dịch vụ trong các mục Server Catalog. Tính minh bạch của các loại, chi phí và chất lượng của dịch vụ IT được sử dụng bởi các phòng ban, giúp người dùng có thể thấy được số lượng và loại dịch vụ IT được sử dụng như thế nào. Các dữ liệu industry benchmark và các báo cáo giúp so sánh chi phí IT, nguồn gốc chi phí để ra quyết định (tự xây dựng hoặc outsource) để các công ty và nhà cung cấp dịch vụ Cloud có thể cắt giảm chi phí.

 

” Thế Giới Số – Nhà cung cấp HOSTINGVPSCLOUDSERVER chuyên nghiệp tại Việt Nam”

      


 1  1  0  0  0  0


Đăng ký dùng thử CLOUD SERVER miễn phí